Szukaj znanych osób

Anna Dymna

Anna Dymna

Data urodzenia: 20 lipca 1951 r.

Kategoria: Aktorki

Liczba wyświetleń: 11850
Ocena: liczba gł.: 48

Działalność charytatywna

Anna Dymna znana jest z działalności charytatywnej. W roku 2000 została odznaczona medalem Św. Brata Alberta za inicjowanie i wspieranie akcji charytatywnych na terenie Krakowa, szczególnie za pomoc na rzecz uchodźców z Kosowa i zaangażowanie w akcje wspomagające stowarzyszenia i organizacje osób niepełnosprawnych. Prowadzi w telewizji publicznej cykl comiesięcznych programów na temat integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych "Anna Dymna Spotkajmy się". Za namową ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego założyła Fundację "Mimo Wszystko".

Jest szczególnie blisko związana z ośrodkiem dla niepełnosprawnych umysłowo w Radwanowicach kierowanym przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Ten kontakt zapoczątkowało zaproszenie do przewodniczenia jury przeglądu twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, potem sama zaczęła tam utrzymywać Warsztaty Terapii Artystycznej. 5 marca 2001 wraz z Fundacją im. Brata Alberta w zorganizowała Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", który odtąd odbywa się corocznie...

źródło: wikipedia, licencja GNU FDL, autorzy